Brama do Miasta // City Gates

05

mech + Adam Ankiewicz

Żeby była brama, najpierw musi powstać mur.

Warszawa jest miastem bezwładnie rozlewającym się we wszystkie strony, przy jednoczesnym niewykorzystaniu wielkich pustych terenów w centrum. Pierścień zieleni, okalający miasto niczym średniowieczne mury, kontroluje jego rozwój. Stanowi wyraźną granicę między zewnętrznym światem wsi i przedmieść a gęsto zaludnionym obszarem wewnątrz.  Ciągle rozwijające się miasto, dzięki ograniczeniu jego powierzchni wyraźnie zarysowanymi granicami, zmuszone jest do porządkowania swojej struktury i wykorzystywania w zorganizowany sposób wszystkich należących do niego terenów.  Bramy, czyli drogi prowadzące do metropolii, stają się tunelami przebitymi przez kilkuset-metrowej szerokości obszar terenów zielonych o przemieszanym i zróżnicowanym charakterze i funkcjach. W skład zielonej strefy wchodzą głównie połączone ze sobą istniejące lasy, pola i parki, ale również zrewitalizowane tereny poprzemysłowe lub fragmenty starych osiedli, przekształcone w bogate ekologicznie i funkcjonalnie tereny publiczne.

For every gate, first there must be a wall.

Warsaw is recklessly sprawling in all directions, while large areas of unused space waste away in its center. A green ring encircling the city like a medieval wall would control this spread. It would form a clear boundary between the suburbs and the densely populated capital. The constantly growing city, once it has gained clear boundaries, will be forced to organize its structure and start cleverly utilizing all of its land. City gates would take the form of tunnels piercing through a several hundred-meter-wide living halo of diverse forms and functions. The green zone would be a connected system consisting mainly of existing forests, fields and parks, as well as revitalized industrial complexes or fragments of old settlements, transformed into an ecologically rich and functionally diverse public realm.

OKLADKA OKLADKA OKLADKA 00OKLADKA

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s