Architektura dla ludzi! // Architecture to the People!

Zrzut ekranu 2015-03-04 o 12.59.28 AM — kopia.png

“Plac Budowy” – Rewitalizacja placu przed pawilonem architektury w Warszawie

Warszawa zmienia się, szuka. Czasem błądzi, jest pełna kompleksów, aspiruje do poziomu zachodnich metropolii. Dla nas najciekawsze w niej to, co niezaplanowane i mimochodem. Co wyziera zza granitowych elewacji nowych budynków, rewitalizowanych placów. Chaos jest obecny wszędzie, w przestrzeni, mieszkańcach, tożsamości, architekturze. Paradoksalnie widzimy w nim energię i moc twórczą.

Przekujmy chaos w działanie. Zainspirujmy się niestałością i błądzeniem, stwórzmy przestrzeń, która będzie zaprojektowana do ciągłej zmienności.

Zamieńmy skwer przed pawilonem w stały Plac Budowy. Miejsce, w którym realizowane będą projekty architektoniczne i wzornicze. Niech będzie ulegającym ciągłym zmianom żyjącym organizmem. Budowniczymi będą użytkownicy Pasażu, mieszkańcy, odwiedzający pawilon, turyści, zaproszeni goście. Plac Budowy będzie służył warsztatom i wydarzeniom związanym z aktywnym projektowaniem, prototypowaniem, praktyką architektoniczną, dopełniając teoretyczny program pawilonu Zodiak.

Wyrwijmy zawodowcom ich sekretną wiedzę, bo architektura ma wpływ i należy do na nas wszystkich!

“The Construction Site” – Regeneration of the city square in front of the pavilion of architecture in Warsaw.

Warsaw today aspires to be a western metropolis. However chaos is present everywhere – in space, identity or architecture. We find the unplanned and the passing to be thrilling. Chaos disguises energy and creative power.

We want to keep an element of today’s changing city and create a permanent construction site functionally connected to the pavilion of architecture. The ever-changing square will complement the theoretical programme of the pavilion.

Architecture themed workshops, games, exhibitions or popping up temporary pavilions and installations will provoke interaction and raise interest from the constant flow of passers-by.

The secret knowledge reserved for professionals will be given away to everyone, because everyone is affected by architecture!

plansza.indd

Budujmy, co nam się tylko podoba!//Let’s build whatever we like!

plansza.indd

Prawdziwa nauka=współpraca+praktyka//True learning=cooperation+practice

plansza.indd

Architektura dla ludzi!//Architecture to the people!

plansza.indd

Lato//Summer

plansza.indd

Jesień//Autumn

plansza.indd

Zima//Winter

plansza.indd

Wiosna//Spring


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s