Centrum Edukacyjne // Educational Centre

00

mech + Agnieszka Wierzbicka + Ela Fojut-Gajewska + Edyta Augustynowicz + Łukasz Bałut

Program Centrum zakłada powstanie szkoły wraz z biblioteką, salą komputerową, oraz warsztatami rzemieślniczymi wokół wielofunkcyjnego dziedzińca. Jedno skrzydło, oraz częściowo oddzielony, półotwarty, zadaszony ażurową bambusową strukturą plac należy do wioski wolontariackiej. Wszystkie budynki unoszą się nad ziemią, co chroni je przed insektami, zalaniem w porze deszczowej i – w połączeniu z oderwanymi dachami – zapewnia naturalną wentylację. Materiałem budowlanym ścian są worki z miejscową ziemią połączone drutem kolczastym. Jest to technologia zdrowa, prosta, bardzo tania i wytrzymała. Ściany z ziemi i gliny mają doskonałe parametry izolacyjności i akumulacyjności termicznej – zapewniają chłód za dnia i oddają ciepło w nocy. Kompleks zaprojektowaliśmy z myślą o partycypacyjnym sposobie budowy – głównie przez wolontariuszy i członków lokalnej społeczności, którzy mogą wnosić elementy tradycyjnej, regionalnej architektury i technik budowlanych.

The center located in Moree in Ghana involves a school complex with a library, computer room, and handcraft workshops situated around a multifunctional courtyard. One wing and a partially separated, semi-open square, covered with an openwork bamboo structure, forms the volunteers’ village. All the buildings are raised above the ground. This keeps them safe from insects, seasonal flooding and, in conjunction with floating roofs, provides natural ventilation. Walls are built using earth-filled bags connected with barbed wire – a technology that is healthy, simple to build, very cheap and durable. Earth and clay walls have excellent thermal accumulation and insulation characteristics – they cool the interiors during day and give off heat at night. The complex is designed to be constructed mostly by volunteers and local community members who are encouraged to incorporate elements of the traditional regional architecture and building techniques.

01 02 03

szkic ax bamboo 01 copy szkic ax plain copy

14 PLAN

Rzut parteru//Ground floor plan

15. PRZEKROJ

Przekrój//Cross-section

 

wentylacja 02 cd

System naturalnego chłodzenia//Natural cooling system

 

19. OGRODZENIE

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s