Wertykalna Farma Miejska // Vertical Urban Farm

02

mech + Paulina Sulima + Iga Kołodziej

Miejska, wertykalna szklarnia jako scenariusz zrównoważonego rozwoju i poprawy jakości życia miejskiego, stanowiła nasz głos w konkursie na wizję miasta przyszłości. Wyróżniony obiekt zaprojektowaliśmy jako łatwy do przeniesienia do innej lokalizacji, szybkiego montażu/demontażu, z materiałów już wcześniej użytych i możliwych do ponownego wykorzystania (rusztwań i kontenera morskiego).

An urban vertical farm as a scenario for sustainable development and improving the quality of life in the city was our choice in a competition for a vision of a city of the future. The awarded object was designed to be mobile and easy to assemble.

01

Jako materiał elewacyjny zaproponowaliśmy poduchy ze szklarniowej folii, z systemem zbierającym wodę deszczową do nawadniania roślin. Instalacja miałaby stanowić alternatywę dla wszechobecnych billboardów w zagospodarowywaniu ślepych ścian budynków, typowych dla krajobrazu Warszawy. Hodowana na farmie, przetwarzana w potrawy i sprzedawana na miejscu zdrowa żywność stałaby się źródłem dochodu i sposobem na integrację lokalnej społeczności.

The structural materials (scaffolding and a sea container) are meant to be reused and reusable. The façade consists of a system of greenhouse-film air-pillows. It is designed to collect rainwater blown over it by Warsaw’s strong western winds, and transport it to the watering system’s tank. The installation is also an alternative to large-format advertisements ubiquitous in the Polish landscape, as a way of utilizing space of post-war Warsaw’s still numerous blind walls. Healthy food grown, prepared and sold directly from the farm becomes a means of earning money and bringing together the local community.
0304
06

00

Interaktywna elewacja//Interactive facade

08 10 12 11

05
Cyrkulacja deszczówki//Rainwater circulation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s