Dom Podziemny // Subterranean House

charlie

Projekt domu jednorodzinnego w Czerwińsku powstał w ścisłej współpracy z inwestorem, którego marzeniem było zbudowanie domu ukrytego, zapewniającego poczucie bezpieczeństwa i prywatności, przy jednoczesnym otwarciu na otaczającą przyrodę. Nie chciał przy tym dokładnie definiować funkcji z myślą o ewentualnych zmianach w swoim stylu życia.

Powstał projekt obiektu zagłębionego na dwie kondygnacje w ziemi, o otwartym i łatwo modyfikowalnym układzie funkcjonalnym, otwierającego się na bujny las liściasty od nasłonecznionej, południowej strony. Przestrzeń przed domem ma formę zagłębionego dziedzińca, zapewniającego dobre nasłonecznienie i komunikację. Wykorzystuje naturalne ukształtowanie terenu, a jego skarpy wzmocnione są gabionami z kamieniami pozyskanymi podczas prac budowlanych. Wszystkie poziomy połączone są systemem zewnętrznych schodów, tarasów i pochylni. Daje to możliwość różnorodnego wykorzystania przestrzeni i pokonywania każdej drogi na kilka sposobów. Otwarty układ konstrukcyjny zapewnia dużą dowolność w kształtowaniu układu funkcjonalnego i daje możliwość przyszłej rozbudowy.

The project was developed in close cooperation with the investor. He dreamed of living in a home hidden from view, which would provide a sense of security and privacy, while opening up to the surrounding nature. He also wanted to leave the plan as open as possible in case of future changes in his lifestyle.

What has emerged is a building sunken two storeys underground featuring an open floor plan and glazed southern facades opening up to a lush forest. The space in front of the house is formed as a sunken courtyard providing sunlight and views. Its slopes are dug into the natural landform and reinforced with gabions of stones acquired from the site during construction. All levels are connected by a system of internal and external stairs, terraces and ramps, giving the opportunity to diversify the functions and overcome heights in several different ways. An open structural system provides freedom in shaping the functions and gives the possibility of future expansions.

dzika-swinia

Żelbetową konstrukcję podziemnych kondygnacji wieńczy pawilon wejściowo-wypoczynkowy zbudowany z lokalnie pozyskanych materiałów naturalnych. Od północnej strony dojazdowej przypomina zwykłą stodołę i w żaden sposób nie zdradza istnienia o wiele większej, podziemnej kubatury.

The two reinforced-concrete underground storeys are crowned by a light wooden pavilion. Looking from the northern highway, only the small extention is visible. From that view it looks like a typical wooden barn and reveals no sign of the much larger, underground volume.

PZT A3 1.200

Sytuacja//Site plan

rzut 0 A3

Poziom 0//Level 0

rzut 0 A3

Poziom -1//Level -1

rzut 0 A3

Poziom -2//Level -2

rzut 0 A3

Poziom -3//Level -3

przekrój A-A A3

Przekrój AA//Section AA

przekrój B-B

Przekrój BB//Section BB

Pawilon wejściowy, służący jednocześnie jako ogród zimowy i salon z tarasem jest otwarty na las. Opiera się na siatce konstrukcyjnej niższych kondygnacji, jednak zbudowany jest z drewna, gliny i słomy.

Poziom mieszkalny -1 częściowo wystaje ponad opadający na południe teren, dzięki czemu zapewnione jest dobre nasłonecznienie przy jednoczesnym zachowaniu poczucia prywatności. Las zapewnia ochronę przed słońcem latem, zimą natomiast opadające liście dopuszczają więcej słońca.

Na najniższych poziomach znajduje się garaż i otwarta przestrzeń techniczna, której sposób użytkowania ewoluuje wraz ze zmieniającymi się potrzebami użytkowników i technologiami stosowanymi w domu.

The entrance pavilion, serving as both a winter garden and a terraced lounge is open to the forest. It is built of wood, clay and straw.

Level -1 partially sticks out over the sloping south area, thus ensuring good sun exposure while maintaining a sense of privacy. The forest provides protection from the sun in summer, while in winter falling leaves allow more sunlight into the house.

The lowest levels serve as a garage and open technical space. Their functions are meant to evolve with the changing technologies used in the house and the changing needs of its residents.

elewacja pd

Elewacja południowa//South facade

elewacja wsch

Elewacja wschodnia//East facade

 

elewacja pn

Elewacja północna//North facade

elewacja zach

Elewacja zachodnia//West facade

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s