Ożywienie Bazaru Różyckiego

IMG_2406.jpg

Działania przy bibliotece sąsiedzkiej Fundacji Zmiana, mającej swoją siedzibę na Bazarze Różyckiego, rozpoczęły się od współpracy z Instytutem Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Mieliśmy przyjemność gościnnie prowadzić letni semestr zajęć ze studentami Animacji Kultury.

Wspólnym zadaniem- naszym i studentów było ożywienie bazaru. Narzędziem do tego stała się tymczasowa rozbudowa biblioteki na zewnątrz i stworzenie miejsca animacji w przestrzeni publicznej, angażującego społeczność lokalną. Przeprowadziliśmy „prototypowanie” z różnymi grupami użytkowników. Używaliśmy artefaktów zebranych na bazarze oraz drewnianych skrzynek: charakterystycznego elementu bazarowego krajobrazu.

 

Kulminacyjnym elementem prototypowania była gra terenowa, w której wzięli udział przechodnie i uczestnicy weekendowych wydarzeń Otwartej Ząbkowskiej. Zapraszaliśmy ich używając mobilnego „totemu” powitalnego.

Graliśmy używając bibliotecznej książki jako „przewodnika”. Po wykonaniu zadań uczestnicy mogli odpocząć i poczytać na bazarowym skwerze na meblach zainscenizowanych przez siebie z dostępnych skrzynek na owoce.

Typologia siedzisk i stolików prototypowanych przez użytkowników oraz zebrane wytyczne stały się podstawą do wykonania instalacji architektonicznej – wysp z zielenią, służących siedzeniu, grom, spotkaniom i odpoczynkowi. Wielofunkcyjne, łatwe do przestawiania moduły wykonane z bazarowych skrzynek szybko zostały zaadaptowane przez kupców, którzy chętnie zajęli się roślinami.

Wykorzystane w grze regały „lektyki” wykonane w celu łatwiejszego transportu i udostępniania książek, służą plenerowym działaniom Fundacji Zmiana.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s