Jeziorki Południowe

01 copy

W związku z budową trasy S7 Jeziorki Południowe bedą ulegały przeobrażeniom- rozproszona zabudowa jednorodzinna i pola będa stopniowo otaczane bardziej zintensyfikowaną zabudową. Istotne jest, aby w tym procesie uniknąć tworzenia architektury „spadochronowej” i zachować połączenie bardziej miejskiego charakteru nowej zabudowy z zastanym kontekstem, z poszanowaniem istniejących terenów przyrodniczych.

Osiedle może stać się zwiastunem dobrych praktyk na przedmieściach Warszawy, dotychczas nierozerwalnie związanych z posiadaniem przynajmniej 1 auta własnościowego w rodzinie. Tendencja ograniczania roli infrastruktury ruchu samochodowego powoli przebija się do świadomości polskiego społeczeństwa i powinna być rosnącą. W warstwie kulturowo-społecznej nowe generacje odchodzą od własności w stronę współdzielenia i współdecydowania, na znaczeniu zyskują modele cohousingowe, car sharing, wspólne ogrody. Rośnie też świadomość ekologiczna i chęć otaczania się materiałami i rozwiązaniami bliższymi naturze.

3 copy

A – istniejące tereny zielone; B – pas zieleni buforowej; C – park liniowy; D – woonerf; E – ciąg pieszy; F – plac miejski; G – budynek użyteczności publicznej; H – carsharing; K – stacja kolejowa

DWstępne szkice urbanistyczne zostały przeanalizowane pod kątem nasłonecznienia. Zaproponowane układy budynków wpuszczają światło do wszytskich kondygnacji poprzez otwarcie kwartałów na południe, mijankowe układy budynków, oraz zapewnienie odpowiednich odległości między nimi.

Etapowanie powinno przebiegać w 3 podstawowych fazach obejmujących obszary równoległe do torów i oddzielone ciągami pieszo-jezdnymi. W ten sposób każdy etap zawiera elementy wszystkich rodzajów zabudowy. Modułowość, powtarzalność, a co za tym idzie prefabrykacja, oraz brak prac ziemnych oprócz fundamentowania pozwalają na ekonomiczną i przyspieszoną realizację.

Poszczególne grupy budynków, zaprojektowane wg jednego stempla urbanistycznego, dla zapewnienia różnorodności osiedla mogą być projektowane przez różne biura architektoniczne. Jako ostatni może powstać budynek usługowy/użyteczności o funkcji zdeterminowanej przez potrzeby mieszkańców i wyłonionej w procesie partycypacyjnym. usługi, świetlica, dom dzienny dla seniorów, złobek/przedszkole.

Strefa zabudowy kwartałowej miejskiej, położona najbliżej rozbudowywanej w przyszłości ul.Karczunkowskiej, oraz planowanego węzła inwestycji drogowej S7. Strefa ta charakteryzuje się najwyższą  (parter: parking oraz 6 kondygnacji mieszkalnych) i najbardziej intensywną zabudową. Kwartały zostały wyniesione na parterowych platformach, mieszczących naziemne parkingi. Założeniem projektowym dla tej strefy zabudowy jest zapewnienie potrzeb mieszkańców najbardziej intensywnie korzystających z samochodu. Strefa została podzielona na  kwartały posadowione na  parterowych platformach i spięta placem miejskim na głównej osi pieszej. Bok pojedynczego kwartału nie przekraczająca 60 metrów, a kwartały połączone parterami przebite są przejściami dla pieszych nie dalej niż co 100m. Taki podział sprawia, że pomimo dużej intensywności zabudowa nie stanowi dysonansu w otaczającym krajobrazie. Jedynie budynki w tej strefie, ze względu na wysokość, wyposażone są w windy.

Strefa zabudowy pasmowej, położona w środkowej części działki. Składa się z naprzemienie ułożonych, liniowych budynków o długości nieprzekraczającej 45 metrów, tworzących pasma północ-południe. Wysokość budynków to 5 kondygnacji. Ostatnia kondygnacja należy do mieszkań dwupoziomowych. Układ zaburzony jest od strony zachodniej, gdzie budynki zmieniają położenie na oś wschód-zachód, ustawiając się krótszym bokiem do linii kolejowej. Zabieg ten ma na celu rozpraszanie dźwięku- hałasu pociągów, oraz oddalenie okien od linii kolejowej. Budynki w północnej części tej strefy usytuowane są przy drodze dojazdowej. Mieszkańcy mogą liczyć na ograniczony ruch samochodowy w pobliżu swoich mieszkań.

Strefa zabudowy punktowej, położona w południowej części działki. Składa się ze skupisk budynków o wysokości 3-5 kondygnacji, oraz rzucie ok 16×21 metrów, w których na kondygnacji można rozplanować 2-5 mieszkań. Ta część działki charakteryzuje się najmniejszą intensywnością. Jest strefą łącząca miasto i przedmieścia, skala budynków pasuje do zabudowy położnej dalej na południe od działki BGKN. Ta część ma najbardziej ograniczony ruch samochodowy i została zaprojektowana z myślą o użytkownikach nastawionych na bliskość natury i zrównoważoną mobilność. Możliwe jest przekonwertowanie najniższych budynków wielorodzinnych w bliźniaki dla 2 rodzin każdy. W tej strefie prewidziano także budynki cohousingowe.

A

KOMUNIKACJA

Priorytet dla ruchu pieszego związany jest z bliskością istniejącej stacji kolejowej i innych środków transportu publicznego. Sprzyja integracji i zdrowiu mieszkańców oraz redukcji korków i zanieczyszczenia powietrza. Tereny, które przeznaczone byłyby na parkongi i drogi mogą służyć bioróżnorodności i lokalnej społeczności jako przestrzenie publiczne i półprywatne.

Dwa główne ciągi piesze na osi północ-południe prowadzą do stacji kolejowej i parkingu car-sharingu przez park liniiowy lub przez osiowy deptak, wzdłóż którego usytuowane są usługi i różnorodne przestrzenie publiczne.  Usługi zlokalizowane są również w parterach części kwartałowej.

C

ZIELEŃ

Zachowany został pas zieleni wzdłuż północno-zachodniej części działki, prowadzący do stacji kolejowej. Ta strefa zieleni wysokiej została przedłużona do południowej części działki jako pas parkowy rozcinający zabudowę. Od strony torów zaprojektowano pas gęstej zieleni buforowej.

W strefie kwartałów zieleń to głównie pywatne i półprywatne ogrody na dachach parterów. Dachy budynków pasmowych i punktowych można wynająć pod uprawę ziół i warzyw. Między budynkami znajdują się skwerki, zieleńce oraz ogródki społecznościowe. Wzdłuż okien mieszkań mozna wydzielić zapewniające prywatność ogródki indywidualne i przynależące do wspólnot/ budynków cohousingowych.

E

WODA

Minimalizowanie nawierzchni nieprzepuszczalnych i zachowanie dużej powierzchni gruntów rodzimych pozwala na zachowanie istniejącej biosfery i lepszą gospodarkę wodną, bez konieczności inwestowania w rozbudowany system kanalizacji deszczowej. Nadmiar wody odprowadzany jest do systemu ogrodów seszczowych, będącego elementem parku liniowego. Deszczowe ogrody filtrują i oczyszczają wodę, któa może być później ponownie wykorzystana.

B

SAMOCHODY

Ze względu na wysoki poziom wód gruntowych i niskobudżetową realizację osiedla, parkingi nie powinny być zagłębione- zostały zatem ukryte w głębi jednokondygnacyjnych platform, za pasem usług dostępnych z ulicy. Znajdą się w nich również miejsca dla mieszkańców dalej położonych budynków osiedla, którym bardziej zależy na komforcie i bezpieczeństwie życia bez samochodów.

Całe osiedle wzdłuż granicy działki okala droga stanowiacą dojazd pożarowy, dojazd dla karetek, wzdłuż niej usytuowane są też miejsca do krótkiego postoju oraz dla niepełnosprawnych. W strefie buforowej od strony linii kolejowej, wzdłuż środkowej i południowej części dziaki usytuowane są skupiska dodatkowych miejsc parkingowych dla mieszkańców z założeniem, że abonament na te miejsca będzie wykupowany w pierwszej kolejności przez osoby z małymi dziećmi lub osoby starsze decydujące sie na zamieszkanie w strefie o mocno ograniczonym ruchu kołowym. Strefa zabudowy pasmowej i punktowej rozdzielona jest ulicą typu „woonerf”- o priorytecie pieszym, bez wydzielonego pasa ruchu.

Najbardziej intensywny ruch samochodowy jest ograniczony do północnej części działki- strefy zabudowy kwartałowej. Przy wjeździe na działkę, bliźniaczo do parkingu dyskontu, został usytuowany parking naziemny z flotą samochodów car-share’ing.

ARCHITEKTURA
Budynki są modułowe i powtarzalne, co umożliwia zastosowanie prefabrykacji. Proponowaną technologią są prefabrykaty drewniane, które charakteryzuje krótki czas budowy, energooszczędność i mały ciężar konstrukcji.
Dla budynków bliźniaczych możliwe do zastosowania są prefabrykaty oparte na materiałach naturalnych: polskie odpowiedniki technologii modcell/ecococon (panele słomiane w konstrukcji drewnianej).
Sugerujemy prowadzenie niektórych prac wykończeniowych własnoręcznie przez mieszkańców, co pozwala zmniejszyć koszty i stworzyć podwaliny przyszłej społeczności osiedla dzięki wspólnej pracy.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

%d blogerów lubi to: