dom w krajobrazie

dom w krajobrazie

Nowoczesny dom kurpiowski, czerpiący z regionalnej tradycji architektonicznej i mądrości architektury wernakularnej oraz nowoczesnych rozwiązań technologicznych i formalnych.

Zastosowane rozwiązania architektoniczne, przestrzenne, funkcjonalno – użytkowe oraz materiałowe
i technologiczne przenikają się i komplementują wzajemnie, w rezultacie składając się na dom zdrowy
i przyjazny mieszkańcom, o formie kontynuującej tradycję i rozwiązaniach odpowiadających na wyzwania współczesnego świata.

Projekt zakłada jak największy udział pasywnych systemów i technik, takich jak wentylacja grawitacyjna, retencja wody, ogrzewanie solarne z wykorzystaniem okien i masy termicznej, regulacja wilgotności za pomocą zastosowanych materiałów.


PROJEKT  2021

POWIERZCHNIA 140 m2

KONSTRUKCJA  szkielet drewniany wypełniony kostkami sprasowanej słomy

MATERIAŁY  drewno, sprasowana słoma, wełna drzewna, tynk gliniany, tynk wapienny, cegła niewypalana

SYSTEMY pompa ciepła, dachówka solarna, naturalna wentylacja, ogrzewanie pasywne

ZAGOSPODAROWANIE TERENU permakulturowy ogród jadalny, retencja wody deszczowej, ekologiczna oczyszczalnia ścieków

WSPÓŁPRACA Edyta Kaszuba

O KONKURSIE Piotr Jurkiewicz w RDC

PEŁEN OPIS