Materiały

Ekologiczne materiały budowlane

ściana pokryta tynkiem glinianym

Architekci w pracowni mech.build posiadają bogate doświadczenie w projektowaniu z naturalnych, lokalnie dostępnych materiałów, takich jak sprasowana słoma, beton konopny, celuloza, tynki gliniane i wapienne, czy ubijana ziemia. Stosowane przez nas materiały zapewniają zdrowy mikroklimat i dobre samopoczucie użytkowników.

kostka słomiana

// straw bale

Sprasowana kostka słomiana w budownictwie jest ekologicznym i zrównoważonym rozwiązaniem technologicznym. Charakteryzuje się bardzo dobrą izolacyjnością – współczynnik λ (przewodności cieplnej) wynosi wg różnych źródeł europejskich od 0,045W/mK  do 0,08W/mK  (W badaniu zleconym przez OSBN z 2015r. w Instytucie Techniki Budowlanej nr LFS00-02236/15/Z00NF uzyskano wynik 0,073W/mK).

Współczynnik przenikalności cieplnej U dla ściany o konstrukcji drewnianej wypełnionej słomą (40cm) i obustronnie otynkowanej wynosi od 0,12 do 0,2 W/m2K w zależności od szczegółów wykonania. Ściana taka spełnia wymogi Warunków Technicznych na rok 2021 (minimum 0,2 W/m2K). Przy odpowiednim projekcie i wykonaniu można zastosować słomę nawet do izolacji budynków pasywnych (potwierdzają to certyfikowane realizacje w Niemczech i Austrii).

Kostkę słomianą używamy przy projektach domów prefabrykowanych, domów drewnianych, domów modułowych, czy projektując mikro domy.

beton konopny

// hempcrete

Ekologiczny materiał budowlany, który powstaje z połączenia paździerza konopnego i zaprawy wapiennej.

celuloza

// włókno celulozowe

Najbardziej ekologiczny materiał izolacyjny, wykonywany z z makulatury papieru gazetowego i zabezpieczany poprzez odpowiednio dobrane retardanty i impregnaty. Jest to zatem materiał recyklingowy, idealny do ociepleń domów jednorodzinnych, domów szkieletowych, domów drewnianych, poddaszy i ścian.

tynki gliniane

// clay plasters

Tynki gliniane …

tynki wapienne

// lime plasters

Tynki wapienne …

ziemia ubijana

// rammed earth

Ziemia ubijana …