Mieszkania 2030 – współpraca ekspercka

mieszkania2030-raport-cover-z-mockupem

Mech dołączył do grona ekspertów projektu Mieszkania 2030 prowadzonego przez Miasto Warszawa, którego celem jest badanie i wdrażanie alternatywnych rozwiązań dla zrównoważonego budownictwa mieszkaniowego w mieście. Mieszkania2030 są częścią powstającej aktualizacji strategii rozwoju Warszawy – Warszawa 2030. Dokument zostanie przyjęty przez Radę m.st. Warszawy w 2017 roku.18738822_302400330213294_2957792664352282651_oJako eksperci wzięliśmy udział w pracach Inkubatora składających się z 2 etapów: wypracowania rekomendacji oraz omówienia ich z mieszkańcami i mieszkankami miasta, oraz w pracach nad Standardem Zrównoważonego Mieszkalnictwa, w grupie techniczno-budowlanej.

16649582_253784281741566_462278671445054115_n

Wypracowywany standard oparty jest na zrównoważonym, wieloaspektowym podejściu do kwestii zamieszkiwania, uwzględniającym sprawy społeczne, kwestie planowania przestrzennego oraz oszczędnego i racjonalnego gospodarowania zasobami. Wdrożenie standardu ma służyć projektowaniu lepszych do życia oraz bardziej zrównoważonych budynków i osiedli.

18739012_302878906832103_1500315811824701180_o

W pracach, oprócz nas, dotąd wzięło udział 43 ekspertów i ekspertek z takich obszarów tematycznych, jak: planowanie przestrzenne, efektywność energetyczna, architektura, budownictwo, społeczność lokalna, zieleń, zarządzanie nieruchomościami; a także przedstawiciele Biura Infrastruktury, Biura Architektury i Planowania Przestrzennego, Centrum Komunikacji Społecznej oraz Biura Polityki Lokalowej.

Konferencja “Mieszkaniowe innowacje” – BLOK 1: Innowacje społeczne – 18.03.2017

Polityka mieszkaniowa Mieszkania 2030

strona projektu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s